Vluchten kan niet meer……

posted in: Outplacement, Selfdevelopment | 0

rabo denken (1)D-day voor Rabobank; vakbonden rekenen op meer ontslagen

 

economie :: 9000 medewerkers Rabobank ontslagen

 

Rabobank schrapt nog eens 9.000 banen

 

Zo maar wat ‘headlines’ van vanavond. De essentie van de boodschappen: zo’n 9.000 medewerkers van de Rabobank hebben te horen gekregen dat hun verbintenis met de bank eindig is. Of gedwongen ontslag volgt zal de tijd leren. De bank geeft aan gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te willen beperken. Een mooi streven voor de toekomst. Het verleden laat anders zien. De realiteit is vaak weerbarstig….

Al meer dan 2 jaar geleden schreef ik over de toekomst van financials uit de bancaire sector. Naar aanleiding van de begeleiding van veel bancaire medewerkers van verschillende banken was mijn advies toen: neem zelf de regie! Mijn advies nu? Hetzelfde. Neem zelf de regie! (lees hier deze en andere blogs). Alhoewel ruim 2 jaar geleden geschreven, actueler dan ooit. Dus in de reprise:

 

———————————————————————————————–

OUTPLACEMENT VERSUS LOOPBAANBEGELEIDING

Toekomst voor financials uit de bancaire sector: neem zelf de regie! 

De vier grootste Nederlandse banken hebben in 2012 aangekondigd in totaal 5000 banen te schrappen. Dat komt bovenop de 17.000 banen die al sinds 2008 door de sector zijn geschrapt, zo blijkt uit een overzicht van Het Financieele Dagblad. En nog geen 2 maanden onderweg in 2013 deelt de ING groep mee de komende 2 jaar 2.400 extra banen te schrappen, waarvan 1.400 in Nederland. Om over al die andere banken nog maar te zwijgen. Hiermee draagt de financiële sector in belangrijke mate bij aan de sterk oplopende werkloosheid. Immers, 7,5% van de beroepsbevolking zit inmiddels zonder werk.

Natuurlijk ontslaan werkgevers niet zomaar mensen. Dat gaat zorgvuldig. Sociaal. Met oog voor de mens achter de medewerker. In ieder Sociaal Plan wordt daarom trouw gemeld dat de ontslagen medewerkers zoveel mogelijk worden begeleid. Van werk naar werk heet dat. Outplacement. Maar wanneer er zoveel professionals met min of meer dezelfde achtergrond worden begeleid naar een nieuwe baan, terwijl het aantal banen zo drastisch terugloopt in de sector waarin men zoveel kennis en ervaring heeft opgedaan, heeft die begeleiding dan wel zin?

Outplacement werd in de jaren ’70 in de Verenigde Staten ontwikkeld en is daar inmiddels niet meer weg te denken. Sindsdien heeft het ook in Nederland een grote vlucht genomen. Inmiddels zijn er legio aanbieders die in meer of mindere mate outplacement bieden. Maar wat bieden die bureaus dan? En hoe maak je een keuze?

De term outplacement betekent niets meer of minder dan het leveren van diensten die erop gericht zijn een werknemer naar een nieuwe werkgever te begeleiden. Outplacementbureaus kunnen door het voeren van gesprekken en het leveren van programma’s hulp bieden in de zoektocht naar een andere werkkring voor de werknemer. Maar waar vind je dat werk dan. En wat voor werk moet dat dan zijn? Welke programma’s werken voor jou het beste? In welke vijver moet je vissen? Hoeveel anderen vissen ook in die vijver? Wil ik wel in die vijver vissen? Deze vragen worden in mijn ervaring doorgaans niet of onvoldoende beantwoord tijdens reguliere outplacementtrajecten. Het zijn vragen die meer lijken aan te sluiten bij loopbaanbegeleiding. Het verkrijgen van antwoord op die vragen vergt inzicht. Het vergt vaardigheden. Het vergt creativiteit. En vooral een begeleider die je daarbij helpt. Een coach die complementair is aan jou.

Outplacement en loopbaanbegeleiding hebben veel gemeen. Maar er is ook een aantal kenmerkende verschillen. Bij outplacement verliest een werknemer zijn of haar baan. Emoties en emotieverwerking speelt daarbij vaak meer een rol dan bij loopbaanbegeleiding.

De outplacementactiviteiten zijn vooral gericht op het vinden van een nieuwe baan, buiten de huidige organisatie. Dit proces vindt vaak plaats in groepen; meerdere medewerkers van een organisatie die gezamenlijk begeleid worden. Loopbaanbegeleiding richt zich op het optimaliseren van het persoonlijk functioneren. Op het gedrag dat iemand vertoont. Of dat effectief is, of juist ineffectief. Het helpt mensen diep na te denken over een volgende stap in een loopbaan. Het biedt inzicht in een vaak nieuwe stip op de horizon en het pad dat bewandeld kan worden om bij die stip te komen. Die stip kan buiten de organisatie zijn, maar hoeft niet. Meestal is de bereikte verandering echter nog groter en worden succesvolle stappen gezet buiten de eigen sector, of zelfs buiten de eigen professionele beroepsgroep.

Wat is nu het beste voor al die, vaak hoog opgeleide, financials die ongewild op straat komen te staan? Moet gekozen worden voor outplacement? Of ligt de keuze voor loopbaanbegeleiding meer voor de hand? Mij dunkt: geen van beide en allebei. Een zekere rouwverwerking zoals dat heet zal in meer of mindere mate voor de meeste betrokkenen aan de orde zijn. Maar veel belangrijker nog is de vraag hoe en vooral waar men de nieuwe loopbaan kan inrichten. Wie ben ìk? Waar ben ik nou ècht goed in? Wat vind ìk leuk om te doen? En vooral, in welke rol of sector kan ik met mijn kwaliteiten en ervaring een actieve bijdrage leveren. Dat is voor ieder individu anders. Maar voor de meesten geldt dat dat niet meer in de krimpende bancaire sector zal zijn. Oude zekerheden moeten worden losgelaten en nieuwe zekerheden gecreëerd. Ieder individu zal daarom moeten bepalen wat zijn/haar drijfveren zijn. Waar de kansen zijn. Dit vergt een creatieve, individuele aanpak gericht op de persoon.

Ik vind het dan ook een goede ontwikkeling dat bedrijven steeds meer kiezen voor persoonlijke outplacementbudgetten in plaats van vastgestelde outplacementtrajecten. Dit geeft jou de ruimte jouw eigen keuzes te maken. Dat geeft al deze 17.000 plus 4.000 plus 2.400 bankmedewerkers de ruimte zelf een coach of organisatie te vinden waar zij zich goed bij voelen. Een coach die jou als persoon begeleidt bij de vragen waar jij mee zit. Dat zijn meestal andere vragen dan waar het reguliere outplacementproces een antwoord op biedt. Bovendien kom je daarmee los van de keuzes die de werkgever voor jou heeft bepaald. Jij bepaalt je eigen toekomst!

———————————————————————————————–

Wil je meer weten over wat deze vorm van outplacement voor jou kan betekenen? Kijk dan op de outplacement pagina van Triceps. Omdat de horizon geen grens hoeft te zijn…..

Volg en deel

Hoe zit het nu met outplacement en de transitievergoeding?

posted in: HR, Outplacement | 0

Transitievergoeding en ‘van werk naar werk’

Sinds 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding bij ontslag. Als werknemer heeft u recht op deze vergoeding wanneer u minimaal 2 jaar in dienst bent geweest. Het idee is dat de transitievergoeding wordt ingezet voor outplacement of scholing. De transitievergoeding is bedoeld om nieuw werk en daarmee een nieuwe inkomstenbron te krijgen. Via outplacement of scholing kunt u uw kans op een nieuwe baan vergroten. Maar hoe werkt dat dan?

Transitievergoeding voor outplacement en/ of scholing

U mag een deel of de volledige (bruto) transitievergoeding gebruiken om outplacement en/of opleidingen in te kopen. Als u naast de outplacement begeleiding ook een opleiding wilt doen, dan is de beste aanpak om via outplacement vast te stellen of de scholing moet voortborduren op uw bestaande werkervaring (bijscholing), of dat het verstandiger is om voor een ander beroep te kiezen (omscholing).

Transitievergoeding & belasting betalen

Als u de transitievergoeding niet besteedt aan een outplacementtraject of een opleiding, moet u belasting betalen. De transitievergoeding wordt gezien als inkomen. Uw werkgever houdt belasting in en u ontvangt het netto bedrag op uw rekening.

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die als bruto bedrag beschikbaar komt. Als u de ontslagvergoeding gebruikt voor van werk naar werk (outplacement) en/of scholing, dan hoeft u geen belasting te betalen. Zodra u de transitievergoeding op uw bankrekening ontvangt, moet u over het bedrag (inkomsten)belasting betalen. De Belastingdienst ziet de transitievergoeding als inkomen. In dat geval houdt uw werkgever de belasting in en maakt de netto transitievergoeding over op uw privé rekening. De hoogte van het belastingpercentage hangt af van het totale inkomen, dus uw inkomen + transitievergoeding. De transitievergoeding komt bovenop uw inkomen, dus u betaalt een hoog belastingpercentage

Outplacement is verzamelterm voor van werk naar werk begeleiding

Outplacement wordt in het licht van de transitievergoeding gezien als een verzamelterm voor de diverse manieren die er zijn om u ‘van werk naar werk’ te begeleiden. Denk aan psychologische tests, het selecteren van scholingstrajecten, het scannen van de arbeidsmarkt, ondersteuning bij sollicitaties, opstellen sollicitatiebrieven en CV, netwerk-trainingen, social media trainingen, jobhunting, enzovoorts. Maar geldt dat dan ook voor loopbaancoaching of loopbaanbegeleiding?

Outplacement vs Loopbaanbegeleiding

Outplacement en loopbaanbegeleiding hebben veel gemeen. Maar er is ook een aantal kenmerkende verschillen. Bij outplacement verliest een werknemer zijn of haar baan. De activiteiten zijn dan ook vooral gericht op het vinden van een nieuwe baan, buiten de organisatie waar hij of zij tot dan toe werkzaam is. Dit proces vindt vaak plaats in groepen. Meerdere medewerkers van een organisatie die gezamenlijk begeleid worden. Loopbaanbegeleiding richt zich op het optimaliseren van het persoonlijk functioneren. Op het gedrag dat iemand vertoont. Of dat effectief is, of juist ineffectief. Het helpt mensen diep na te denken over een volgende stap in een loopbaan. Het biedt inzicht in een vaak nieuwe stip op de horizon en het pad dat bewandeld kan worden om bij die stip te komen. Die stip kan buiten de organisatie zijn, maar hoeft niet. Meestal is de bereikte verandering echter nog groter en worden stippen op horizons gezet die buiten de eigen sector liggen, of zelfs buiten de eigen professionele beroepsgroep.

Outplacement èn Loopbaanbegeleiding volgens Triceps

Als partner van Triceps begeleid ik veel senior managers naar een volgende carrièrestap. Soms heet dat coaching. Soms outplacement. Binnen Triceps hebben wij ten aanzien van outplacement voor een gecombineerde aanpak gekozen, die – net als de outplacement die meer traditionele outplacementburo’s bieden – ook gewoon binnen de kaders van de transitievergoeding valt.

Het Triceps Executive Mobility Program is een modern en volwaardig outplacement programma gecombineerd met een intensieve individuele loopbaanbegeleiding. Het is gericht op het optimaliseren van het persoonlijk functioneren en op het gedrag dat jij vertoont.

Onder het motto ‘van werk naar werk’ wordt voor jou een nieuw perspectief gecreëerd op zowel het persoonlijk- als op het professioneel functioneren. Hierbij zal gedurende het gehele traject veel aandacht worden geschonken aan persoonlijk leiderschap: “het beste uit jezelf halen en jezelf zover krijgen dat je iets doet wat je anders niet had gedaan”. ZelfKennen, ZelfKiezen en ZelfSturen zijn belangrijke bouwstenen.

Nieuwsgierig naar wat Triceps jou kan bieden? Kijk dan op www.triceps.nl!

 

 

Volg en deel

Toekomst voor financials uit de bancaire sector: neem zelf de regie!

posted in: Outplacement | 0

OUTPLACEMENT VERSUS LOOPBAANBEGELEIDING

Toekomst voor financials uit de bancaire sector: neem zelf de regie! 

De vier grootste Nederlandse banken hebben in 2012 aangekondigd in totaal 5000 banen te schrappen. Dat komt bovenop de 17.000 banen die al sinds 2008 door de sector zijn geschrapt, zo blijkt uit een overzicht van Het Financieele Dagblad. En nog geen 2 maanden onderweg in 2013 deelt de ING groep mee de komende 2 jaar 2.400 extra banen te schrappen, waarvan 1.400 in Nederland. Om over al die andere banken nog maar te zwijgen. Hiermee draagt de financiële sector in belangrijke mate bij aan de sterk oplopende werkloosheid. Immers, 7,5% van de beroepsbevolking zit inmiddels zonder werk.  Continued

Volg en deel